Κοινωνικά Ιατρεία στην Αθήνα

Αλληλεγγύη(η) η σχέση αμοιβαίας ηθικής ή υλικής στήριξης μεταξύ ατόμων, συνθ. στο πλαίσιο ενός συνόλου, π.χ. οικογένειας, ομάδας, τάξης κλπ. (Μπαμπινιώτης 2005: 123) Επειδή όμως η αλληλεγγύη αποδεικνύεται με πράξεις και έργα και όχι με λόγια ή στις σελίδες ενός λεξικού, κάποιοι φρόντισα μέσα στην «κρίση» να στήσουν δομές για εκείνους που δεν έχουν πρόσβαση στο δημόσιο σύστημα υγείας